פתיחת פנייה


אם אינכם יכולים למצוא מענה לפנייתכם במאגר המידע שלנו – אתם יכולים לפתוח פניה למחלקה המתאימה להלן:


 Support Allgemein

Allgemeiner Supporrt

 Buchhaltungs- und Vertragsfragen

Fragen zur Rechnung, Bezahlung und mehr...

 Verifizierung

Nur für Verifizierung der Kundendaten / Lastschriften.

 Partnerschaft

Du möchtest eine Partnerschaft mit Panda Host? oder hast Fragen?